Over schaken

Onze voorzitter Lesley Mertens geeft op dinsdag 20 december een gratis lezing over het universum van het schaken. Het doelpubliek is eenieder met een interesse voor het schaakspel, zowel leken als doorwinterde schakers.


Deze lijst van bekende schakers bevat schakers waarover een Wikipedia-artikel bestaat en die in het schaken een niveau hebben waarmee ze minimaal als een 'goede schaker' beschouwd worden, uitgezonderd Belgische en Neder


Vaak wordt verondersteld dat het onderscheid tussen sterke schakers en zwakke schakers vooral zit in het vermogen om diep te rekenen.Het eindspel is de laatste fase van een schaakpartij, die zich aandient wanneer een aanzienlijk deel van het materiaal is geruild en waarin:


Het middenspel is een term uit het schaakspel.


Het schaakspel kent een groot aantal vaste openingen, die dikwijls voorkomen.