FAQ

 1. Registreer je indien je nog geen gebruikersaccount hebt.  ( Zie Richtlijnen bij het aanmaken van een gebruikersaccount : gebruikersnaam moet voornaam spatie familienaam zijn)
 2. Laat via een mailtje aan webmaster@molseschaakclub.be weten dat je voor jouw club Lichesstoernooien wil publiceren om de nodige toegangsrechten te krijgen.
 3. Na goedkeuring kan je via menu "Mijn menu" - "Inhoud toevoegen" - "Lichesstoernooi"  een Lichesstoernooi toevoegen.
 4. In te vullen velden :
 • Naam : gebruik bij voorkeur dezelfde naam als op lichess.org.
 • Lichess link : de Lichesslink op lichess.org van het toernooi.
 • Wachtwoord : wachtwoord om te kunnen deelnemen aan het toernooi.  Laat gewoon leeg indien er geen wachtwoord is ingesteld.
 • Start : startdatum en uur van het toernooi.
 • Type : kies privé indien toernooi enkel bedoeld is voor leden van jouw club.
 • Met rating : heeft toernooi invloed op de ranking (bij Lichess).
 • Klok : starttijd op de klok in minuten.
 • Increment : het aantal extra seconden per zet, vanaf de eerste zet.
 • Duur : duur van het toernooi in minuten. 
 • Organiserende club : geef een deel van jouw clubnaam in, wacht even en selecteer dan de juiste club.  (de nr tussen haakjes is niet de clubnr, maar ons intern ID, dit wordt nooit getoond)
 • Infolink : eventueel link naar extern artikel.
 • Bijkomende info : eventueel bijkomende uitleg over het toernooi.  Bv Voorwaarde voor deelname: je moet in het team Molse Schaakclub - Belgium zitten.
 1. Klik op "Opslaan" en het toernooi wordt getoond in het overzicht.  Standaard worden enkel toernooien getoond vanaf de huidige datum, maar je kan een andere datum selecteren en klikken op Toepassen.  De eerstvolgende 5 toernooien worden ook getoond op de homepage in de blok "Online schaken".  Via het paard-icoontje surft men rechtstreeks naar het toernooi op lichess.org.

Jazeker, ziehier een korte video van 8:55min over de basisprincipes en -functionaliteiten van deze website.

Naar de voordelen van schaken voor (het brein van) kinderen is al veel onderzoek gedaan.  Daaruit bleek onder andere dat kinderen die schaken, op school beter presteren als het gaat om vaardigheden als logisch denken, problemen oplossen, rekenvaardigheid, ruimtelijk inzicht en je concentreren.  Dat geldt niet alleen voor kinderen die op school als bovengemiddeld presteerden voordat ze gingen schaken, maar voor alle kinderen die beginnen met deze denksport. 

Kinderen leren ook meer geduld te hebben, worden rustiger en gaan beter nadenken en leren.  Ze gaan beter analyseren, op zichzelf reflecteren.  Schaken is  ook goed voor de ontwikkeling van de hersenen en het geheugen.  Kinderen leren disciplinair omgaan met winst of verlies.  Andere pijlers zijn kritisch denken, het nemen van verantwoordelijkheid en het onderdrukken van reflexen. 

Schaken is bij uitstek een denksport die aanzet tot het oplossen van problemen.  Er zitten elke keer nieuwe dingen in die uitdagend zijn.  Dat is precies wat je brein nodig heeft: diep nadenken over de volgende stappen die je kan nemen.  

Schaken verbroedert, het is een spel waarmee je overal ter wereld terecht kunt en er zijn geen schaakhooligans.  Als je het goed bekijkt is een mensenleven eigenlijk één grote opeenvolging van beslissingen.  Soms kleine, soms grote beslissingen.  Te snel beslissen wordt door te schaken onderdrukt.
Voor volwassenen zijn deze voordelen uiteraard ook van toepassing.  Voor de ouderen is het alom geweten  dat denksport iedere vorm van dementering vertraagt of tegenhoudt.

 

De FIDE-regels voor het schaakspel vindt U in onderstaande bijlage.

Volgende onderwerpen komen onder meer aan bod : de loop de stukken, notatie  van de schaakpartij, gebruik van de schaakklok, regels voor rapidschaak, snelschaak, en de regels voor het schaken met blinden en visueel gehandicapte spelers.

Zie ook het artikel Spelregels van het schaken.

 

Om je wachtwoord te veranderen moet je het oude nog kennen.  Ben je dit vergeten, dan kan je een nieuw wachtwoord aanvragen.  Klik in de menubalk op Inloggen.  Klik op de tab Nieuw wachtwoord aanvragen.  Geef je gebruikersnaam in of het emailadres dat daaraan gekoppeld is en klik op Nieuw wachtwoord aanvragen.  Er wordt je dan een eenmalige login gemaild waarmee je je paswoord opnieuw kan instellen.

Opgelet : het aanvragen van een nieuw paswoord kan dus met je gebruikersnaam of met het emailadres dat daaraan gekopped is.  Het aanmelden zelf moet echter altijd met je gebruikersnaam, nl voornaam achternaam (vergeet de spatie(s) niet), kan niet met het emailadres.

Om je paswoord te wijzigen moet je je aanmelden met je oude paswoord.  Na aanmelding is het menupunt Inloggen veranderd naar Mijn menu.  Klik op Mijn menu (niet op een van de submenu's).  Klik dan op de tab Bewerken.  Geef je oude paswoord in bij Huidig wachtwoord en geef je nieuw wachtwoord in bij Wachtwoord en Wachtwoord bevestigen en klik onderaan op Opslaan.  Je paswoord is nu gewijzigd.

Het lidgeld bedraagt 55€ per schaakseizoen.  Bent u nog geen 16 jaar of bent u ouder dan 65 jaar ? Dan betaalt u slechts 30€.  Kinderen onder de 16 jaar betalen 35€ of 55€ inclusief schaaklessen. Het schaakseizoen start 1 september en duurt tot 30 juni.  In principe  verwachten we de betaling van het lidgeld ten laatste op 27 juli.

Wat krijg je daarvoor in de plaats ?

 • U beschikt over een  prive account en profiel op de website
 • U krijgt toegang tot de artikels die alleen raadpleegbaar zijn door leden van de Molse schaakclub, zoals alle partijen van de Nationale Interclub en de Zilveren Toren
 • U kan ALLE correspondentiepartijen raadplegen
 • Je kan zelf artikels op de website plaatsen, met je eigen partijen, analyses,...
 • U heeft de mogelijkheid om gedetailleerde analyses van door u gespeelde partijen te raadplegen
 • U kan (in de nabije toekomst) de optie "Openingen" raadplegen waar u de benaming van uw geliefkoosde opening kan opzoeken of andere openingen kan bekijken en/of adopteren (eventueel)
 • U kan beschikken over een eigen prive plekje op de website onder de optie "Notities", waar u bvb een inventaris kan maken van door u veel gemaakte fouten, van openingen die u wil uitproberen, eender wat u kan helpen in uw evolutie als schaker. U kan deze gegevens bvb steeds bekijken alvorens een nieuwe partij  te beginnen (eventueel)
 • U kan deelnemen aan het Clubkampioenschap en meestrijden om de felbegeerde Clubtitel
 • U kan deelnemen aan het puntenkampioenschap
 • U zal officiële ELO-punten toegekend krijgen waarmee u uw schaakkwaliteiten kan meten met de andere schakers
 • U zal kunnen deelnemen aan alle ELO-gerechtigde partijen en tornooien zoals bvb 'De Zilveren Toren' (jaarlijks Kempens schaakkampioenschap)
 •  U zal kunnen deelnemen aan de zogenaamde interclubs, partijen in naam van de club tegen leden van andere schaakclubs, al dan niet op verplaatsing, en mee het verschil kunnen maken in deze jaarlijkse clubcompetitie
 • U zal verzekerd zijn tegen ongevallen.
 • U zal kunnen deelnemen aan schaakworkshops die op regelmatige basis worden georganiseerd (bvb met als thema "openingen" of "eindspel", ...)
 • U kan deelnemen aan discussies in forums die enkel toegankelijk zijn voor leden van de Molse schaakclub.
 • en last but not least: U zal er een prachtige vriendenkring bijkrijgen waarbij wederzijds respect, verbondenheid en vriendschap centraal staan

De eerstkomende activiteiten vind je op de homepage.  Daar kan je op meer activiteiten klikken voor een volledig overzicht  van alle toekomstige activiteiten.  (Ook via menu 'Kalender - Activiteiten', kom je op dit overzicht).  Ben je enkel geïnteresseerd in bepaalde activiteiten :  selecteer dan een categorie en druk op de knop 'Toepassen'.  

Heb je liever een kalender-overzicht : druk dan op het menu 'Kalender'.  Je kan er kiezen tussen een maand-, week- en dagoverzicht.  Ook daar kan je de lijst beperken tot enkel die activiteiten waarin je bent geïnteresseerd.  

In elk overzicht kan je bijkomende informatie van de activiteiten raadplegen door op de titel van de activiteit te drukken.  Als geregistreerde gebruiker kan je daar zelfs laten weten dat je de activiteit zal bijwonen.  Je vindt er ook een lijst van de personen die aanwezig zullen zijn.

Alle schaakliefhebbers zijn van harte welkom bij de Molse Schaakclub.

 

Via menu  Inloggen - "Nieuw account aanmaken" kan je een gebruikersaccount aanmaken.  Hiervoor zijn enkel een gebruikersnaam en emailadres nodig.  Na goedkeuring door de administrator wordt jouw gebruikersaccount geactiveerd.

Gebruikersaccounts worden enkel goedgekeurd indien de gebruikersnaam bestaat uit je volledige naam, voornaam eerst gevolgd door achternaam (gescheiden door spatie(s)) en indien een emailadres wordt gebruikt waarvan duidelijk is dat dit bij de gebruikersnaam hoort.  Opgelet : is jouw kind lid van de Molse schaakclub, maak dan zeker (ook) een account aan op zijn of haar naam! Zij zijn immers lid en enkel leden hebben toegang tot afgeschermde ledeninfo.

Bv

Je moet geregistreerd zijn om onze activiteitenmail te kunnen ontvangen, om schaakpartijen te kunnen spelen, om te kunnen reageren op artikels, om je in te schrijven voor activiteiten,  te chatten,  forumartikels te plaatsen, om voorstellen te doen ter verbetering van de website, om affiches te kunnen opladen, etc...

Ja, de Molse Schaakclub wil graag een steentje bijdragen om alle schaakgerelateerde evenementen te promoten.

Mail volgende zaken  naar indekijker@molseschaakclub.be :

 1. de affiche 
  • Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
  • Toegestane bestandstypen:png gif jpg jpeg.
  • A3 lengte - breedte verhouding (L = 1,4141 x B), ideaal 715px x 1011px
 2. de korte omschrijving die onder de affiche moet worden geplaatst 
 3. de link naar de webpagina van het schaakevenement
 4. eventueel gewenste begindatum van publicatie. (ten vroegste  1 maand voor begin activiteit)

Indien je een gebruikersaccount aanmaakt,   kan je, na goedkeuring, online affiches opladen en publiceren.  Goedkeuring kan aangevraagd worden via ons contactformulier, of via mail naar indekijker@molseschaakclub.be

Zie ook Richtlijnen bij het aanmaken van een gebruikersaccount.

Het opladen van schaakpartijen is enkel voorbehouden voor aangemelde leden van de Molse Schaakclub.

Via het menu "Mijn menu" - "Inhoud toevoegen" - "Artikel" voeg je een artikel toe.

Wijzig de tekstopmaak onder de body van html naar BBCode.  (de achtergrond van het body veld wordt wit)  Dit is nodig om de pgn-partij te tonen in een diagram.  Anders wordt er zoals in deze faq enkel de tekst getoond.

Copiëer de inhoud van een PGN bestand tussen de tags [pgn] ... [/pgn] (gebruik geen hoofletters voor de pgn-tags !).  TIP :  je kan een PGN bestand maken door een schaakpartij in te geven op deze site.  Klik op Start, geef de partij in en klik daarna  onderaan op het download icoontje voor de PGN-tekst.  Maar Lichess is misschien net iets handigers.  Bovendien is er een superhandige Lichess-app beschikbaar voor smartphones en tablets !  (Meer info over het gebruik van de Lichess app )

[pgn parameter=waarde ...] 
... schaakpartij(en) in PGN-formaat ...
[/pgn]

Tag parameters:

 • showMoves=figurine|text|puzzle|hidden
 • initialGame=first|last|random|number
 • initialVariation=number
 • initialHalfmove=start|end|random|comment|number  (welke zet moet er initïeel worden getoond)
 • autoplayMode=game|loop|none

Voorbeeld:

[pgn initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event "World championship"]
[Site "Moscow URS"]
[Date "1985.10.15"]
[Round "16"]
[White "Karpov"]
[Black "Kasparov"]
[Result "0-1"]

1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nc6 5. Nb5 d6 6. c4 Nf6 7. N1c3 a6 8.
Na3 d5 9. cxd5 exd5 10. exd5 Nb4 11. Be2 Bc5 12. O-O O-O 13. Bf3 Bf5 14.
Bg5 Re8 15. Qd2 b5 16. Rad1 Nd3 17. Nab1 h6 18. Bh4 b4 19. Na4 Bd6 20. Bg3
Rc8 21. b3 g5 22. Bxd6 Qxd6 23. g3 Nd7 24. Bg2 Qf6 25. a3 a5 26. axb4 axb4
27. Qa2 Bg6 28. d6 g4 29. Qd2 Kg7 30. f3 Qxd6 31. fxg4 Qd4+ 32. Kh1 Nf6 33.
Rf4 Ne4 34. Qxd3 Nf2+ 35. Rxf2 Bxd3 36. Rfd2 Qe3 37. Rxd3 Rc1 38. Nb2 Qf2
39. Nd2 Rxd1+ 40. Nxd1 Re1+ 0-1

[/pgn]

 

Je kan in een artikel meerdere schaakpartijen plaatsen.  Dit kan op twee manieren : ofwel heeft elke partij een eigen [pgn]... [/pgn] tag en wordt er voor elke partij een apart schaakdiagram getoond.  Ofwel plaats je meerdere partijen tussen één zelfde set van [pgn][/pgn] tags : er wordt dan één diagram getoond en via de blauwe knop met '...' als label bovenaan het diagram kan je dan de gewenste partij kiezen.  Meestal is een apart diagram voor elke partij aangewezen.

De hoofdtekst van het artikel zelf plaats je buiten de pgn-tags en helemaal bovenaan, voor de eerste [pgn]!  Begin dus steeds het artikel met een paar regels tekst.  Een gedeelte van deze tekst wordt immers getoond in de verschillende artikeloverzichten.  Na de [/pgn] tag kan je eventueel nog bijkomende tekst toevoegen. De opmaakmogelijkheden voor tekst in BBcode-tekstformaat zijn momenteel nog zeer beperkt.  In feite kan je enkel platte teskt toevoegen zonder enige html-opmaak.  Uitgezonderd links,  deze kan je toevoegen via een speciale url- tag, bv

                              [url=http://molseschaakclub.be]Website van de Molse Schaakclub [/url]

Het resultaat is dan : Website van de Molse Schaakclub

Artikels kan je groeperen via tags, bv interclub, clubkampioenschap, zilveren toren etc.  Door te klikken op zo'n tag worden alle artikels met diezelfde tag weergegeven.  Het is de bedoeling dat artikels die één of meerdere schaakpartijen bevatten, minstens de tag schaakpartij hebben.   Het veld tags bevindt zich in tab 'Artikel' onder het body veld.  Het is voldoende om de eerste letters van schaakpartij in te geven om de juiste tag te kunnen selecteren.  (Je kan een artikel meerdere tags geven,  gewoon de verschillende tags scheiden met een komma, bv schaakpartij, clubkampioenschap)

Om alle artikels te tonen die één of meerdere schaakpartijen bevatten, moet je dus gewoon op de tag schaakpartij klikken.  In het resulterende overzicht kan je dan via de link 'lees meer' de schaakpartij(en) bekijken van het desbetreffende artikel.

 

 

 

 

 

Ja, dat kan !!!  

Lessen aan volwassenen worden gratis gegeven tijdens één van onze vrije clubavonden.  Lees hier hoe ook jij kan leren schaken op één avond.

Wij organiseren ook schaaklessen voor jongeren. Wij gebruiken hiervoor de alom bekende stappenmethode.

De lessen gaan door in  ons clublokaal Lokaal dienstencentrum in Ten Hove.

Interesse ? Meer info nodig?   schaakles@molseschaakclub.be

Doen !

 

 

Absoluut !

Kom gerust eens een keer vrijblijvend langs tijdens één van onze schaakavonden in ons clublokaal Lokaal dienstencentrum in Ten Hove.  We spelen er elke vrijdagavond vanaf 20:00.  De jeugd speelt er elke zondagvoormiddag vanaf 10:00.

Vanaf het derde bezoek vragen we je om lid te worden. Als lid kan je aan alle activiteiten van de Molse schaakclub deelnemen. Bovendien ben je ingeschreven bij de Belgische schaakbond en aangesloten bij de Vlaamse en Antwerpse Liga, waardoor je ook aan andere schaaktornooien in België kan deelnemen. Via de Vlaamse schaakliga ben je dan ook verzekerd tijdens de schaakactiviteiten.

Uitgezonderd de vakantiemaanden kan je terecht in ons clublokaal "Lokaal dienstencentrum in Ten Hove" elke vrijdag vanaf 20u00.

Jeugdspelers schaken 's zondags voormiddags van 10:00 tot 12:00

's Woendags namiddags wordt er regelmatig geschaakt in de cafetaria van Ten Hove.

Ook in sporthal Den Uyt wordt er elke woensdag- en vrijdagnamiddag geschaakt van 14:00 tot ongeveer 18:00.

Tijdens de  maanden juli en augustus wordt er meestal geschaakt in "Het Wassalon" in de Corbiestraat.  Ben je goed in blitz, dan is Het Wassalon op een zomerse vrijdagavond zeker the place to be.

 

 

In eerste instantie heeft de Molse schaakclub zelf stappen ondernomen om het e-mailverkeer zoveel mogelijk te beperken door

 • bepaalde groepsaliassen @molseschaakclub.be - die te pas en te onpas gebruikt werden om leden en sympathisanten te bereiken - te inactiveren.
 • dat enkel het bestuur van de Molse schaakclub nog groepsmails kan versturen.  Dit zal zo weinig mogelijk gebeuren.  Alle belangrijke informatie  wordt immers meegedeeld via de website.

Je kan zelf actie ondernemen 

 • Schrijf je uit op de activiteiten-email.  Als je hierop ingeschreven bent, ontvang je immers van elke activiteit de dag ervoor een email.  Ga naar menu 'Mijn menu - Mijn profiel' en druk op de knop bewerken.  Vink "Breng mij per email op de hoogte van activiteiten" uit en klik op de knop bewaren.   Je wordt dan niet meer van elke activiteit de dag voordien via email verwittigd.
 • Speel correspondentieschaak zonder emails : Ga naar menu 'Mijn menu - Mijn profiel' en druk op de knop bewerken.  Vink "Ik wil niet via email verwittigd worden als mijn tegenspeler een zet doet" aan en klik op de knop bewaren.   Je wordt dan niet meer van elke schaakzet via email verwittigd.
 • Schrijf je uit op de Molse Schaakgazet : meld je aan op de website en klik in de rechter zijbalk in de blok "De Molse Schaakgazet" op Uitschrijven.  Of klik in de mail van de volgende editie van de Molse Schaakgazet op de uitschrijflink.