Gouden Paard Rapid Jeugdschaaktoernooi

Het Gouden Paard Rapid Jeugdschaaktoernooi zal doorgaan op zondag 23 juni 2024 van 09:30 tot 12:00 in het restaurant van LDC Ten Hove te BE-2400 Mol, Jakob Smitslaan 28a. Inschrijven kan nog tot uiterlijk 19/06/2024 20:00u. Ter plaatse aanmelden kan van 08:40 tot 09:10. Rond 09:15 wordt het reglement kort toegelicht. Er zullen 7 ronden worden gespeeld met telkens 10 minuten per persoon per partij. Er zullen ter plekke o.a. sandwiches te koop worden aangeboden.

Opgelet, enkel jeugdschakers geboren ná 2 januari 2011 worden toegelaten voor deelname. Je hoeft geen lid te zijn bij een schaakclub om te kunnen deelnemen.

Inschrijven kan via e-mail naar inschrijven@molseschaakclub.be tot uiterlijk woensdag 19/06/2024 20:00u. Overschrijving van 10 euro (voor niet-leden) en inschrijving moeten dan ontvangen zijn. Het inschrijvingsgeld dient overgeschreven te worden op het rekeningnummer BE23 0635 6405 0991 van de Molse Schaakclub met vermelding van naam, voornaam, volledige geboortedatum, “Het Gouden Paard” en het e-mailadres.

Er zullen naturaprijzen voorzien worden, en de winnaar of winnares komt op de foto met de beker van Het Gouden Paard. De burgemeester van Mol zal de beker overhandigen!

Schaken biedt enorm veel voordelen voor jong en oud.  Niet alleen presteren kinderen die schaken beter op school, zij leren ook disciplinair omgaan met winst en verlies. Andere pijlers zijn onder andere kritisch denken, het nemen van verantwoordelijkheid en het onderdrukken van reflexen.  Voor de ouderen is het alom geweten dat denksport iedere vorm van dementering vertraagt of tegenhoudt.

op

in