Jeugdwerking

We maken in de eerste plaats een onderscheid tussen jeugdschaak en jeugd(schaak)les.

Alle jeugdschakers (*) kunnen deelnemen aan de jeugdschaak die wekelijks plaatsvindt op vrijdag van 18:00 tot 20:00 en/of op zondag van 10:00-12:00 (OJRC).
Uitzondering: schoolvakanties en verlengde weekends.

(*) jeugdschakers die nog geen lid zijn kunnen de eerste drie keer gratis en vrijblijvend deelnemen. Vanaf de vierde keer vragen we om lid te worden.

Alvorens deel te kunnen nemen aan de jeugd(schaak)lessen, vragen we om de onderstaande instructies te volgen.

Het officiële schaakseizoen wordt met het Gouden Paard Jeugdtoernooi jaarlijks in schoonheid afgesloten.

In theorie zijn alle schakers jonger dan 18 jaar jeugdschakers.
Echter, in de praktijk spelen schakers vanaf 15 à 16 jaar al mee met de volwassenen.

Daarom verstaan we onder ‘jeugdschakers’ alle schakers tot en met 14 jaar.

In de context van onze jeugdbeleid verdelen we de jeugdschakers in twee groepen:

  • Jeugdschakers die al wel (voldoende) kennis hebben van het spelreglement (A)
  • Jeugdschakers die nog niet (voldoende) kennis hebben van het spelreglement (B)

Ouders van nieuwe jeugdschakers, of nieuwe jeugdschakers zelf, die bij de Molse Schaakclub jeugd(schaak)les willen volgen, vragen we om vooraf een afspraak te maken via het contactformulier op een vrijdagavond van 19:00 tot 20:00. Gedurende dit uur checken we in welke groep de jeugdschaker thuishoort en doen we een kort interview met de schaker en/of de ouder/voogd.

Gelieve de leeftijd, het geslacht, de nationaliteit(en), de moedertaal, de woonplaats en de naam van de schaker op te geven in de mail. Als het schaakniveau gekend is, laat het ook weten aub.

Indien de jeugdschaker in groep A wordt gealloceerd, dan checken we vanaf welke datum er ten vroegste zal kunnen worden deelgenomen aan een blok schaaklessen van stap 2 op vrijdagen tussen 18:00 en 20:00.

Indien de jeugdschaker in groep B wordt gealloceerd, dan geven we de nodige documentatie mee om thuis in te studeren, alsook maken we de ouders wegwijs naar het online platform lichess.org. Daarnaast bieden we de ouders of een ander relevant volwassen familielid of kennis een schaakinitiatie aan.

Gevorderde jeugdschakers (stap 3+) krijgen schaakles op woensdagen van 18:00 tot 19:00 in Ten Hove.